Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Ing. Martin Guziur Dolní Marklovice 277, 735 72, Petrovice u Karviné, IČ 74597825, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) , aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

jméno příjmení
přezdívku
město
emailovou adresu
telefon

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

zpracování kalkulace a komunikace se zákazníkem pomocí formuláře na adrese www.nabytekmg.cz

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 2 let a to za účelem:

komunikace se zákazníkem, zpracování kalkulace

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například, zasláním dopisu, emailu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek anonymizování informací o diskutujícím u vašich příspěvků (úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu), popř. na slovní žádost (dopis, email) kompletní výmaz vašich diskuzních příspěvků.
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.